Massage istället för medicin

10 anledningar till att du skall unna dig massage ofta. Massage kan användas både som en förebyggande metod att bibehålla hälsa och välmående och som rehabiliterande behandling vid skador och smärttillstånd. Massage har en positiv påverkan både fysiskt och psykiskt.

  1. Stela, ömma och spända muskler mjukas upp, kroppen blir rörligare
  2. Ökad blodcirkulation, syresatt blod transporteras snabbare ut till musklerna, syrefattigt blod får hjälp att transporteras tillbaka till lungorna och musklernas förmåga till näringsupptag förbättras.
  3. Frisättning av kroppens må-bra hormon, oxytocin. Det hormon som nyblivna mödrar utsöndrar i både djur- och människovärlden för att få barnet att känna sig lugn och trygg och tillfreds.
  4. Minskad frisättning av stresshormon som kortisol, ett nödvändigt hormon vid vissa tillfällen men vi har i dagens samhälle tyvärr ofta hamnat i ett läge där stressen är mer eller mindre konstant. En tankeställare är att kortisol har en nedbrytningstid på 28 dagar i kroppen.
  5. Kroppen växlar om från kamp-och flykt systemet (sympaticus) till lugn-och-ro systemet (parasympaticus) dessa tillstånd tillhör det autonoma nervsystemet och kan inte styras med vilja. Här regleras blodtryck, utsöndring av olika hormoner, matsmältning, reparation och återhämtning av kroppens celler.
  6. Ökar cirkulationen av lymfa vilket bidrar till att kroppen rensar ut slaggprodukter och gammalt skräp som samlats i kroppen. Allt som levern och kroppen inte hinner ta hand om lägger den ut i bindväven ”så länge” tills den någon gång eventuellt får tid att ta hand om det. Med massage sätter vi fart på skräpet och hjälper kroppen att rensa ut det. En av anledningarna till att det är viktigt att dricka efter en behandling eftersom lymfan är vätskeburen, vattnet hjälper till att skölja ur kroppen.
  7. Stärker immunförsvaret, dels genom ökad lymfcirkulation men också genom en ökad produktion av vita blodkroppar
  8. Minskar depression och ångest, undersökningar visar att personer som regelbundet får massage uppvisar ökade nivåer av serotonin och dopamin som har viktiga funktioner i kroppens belöningssystem och vårt välmående. Massage bidrar också till ökad kroppskännedom.
  9. Ökar koncentrationsförmågan, man har haft mycket goda resultat med massage på barn och vuxna med koncentrationssvårigheter.
  10. Minskar ilska och benägenheten att använda våld. Genom att ge och få massage har man funnit att man minskat våldstendenser både bland ungdomar som hamnat snett och bland intagna i fängelse.
Visa delning
Göm delning