Låt din inre röst överrösta högljudda yttre omständigheter

Det finns en inre röst som inte helt sällan säger åt oss vad vi ska göra. Ofta kolliderar dock denna inre röst med en massa buller som kommer från allting runt omkring oss.

Detta buller är högljutt och vår inre röst har ofta svårt att överrösta bullret. Det yttre högljudda bullret kommer i form av alla möjliga måsten och krav som vi dels helt på egen hand lägger på oss själva, och dels de krav som andra ställer på oss.

Då och då kan vi komma ifrån alla de yttre omständigheter som ständigt ligger på lur för att ge oss ett liv mindre enligt vår egen design än vad vi önskar, men inte ens hälften så ofta som vi skulle önska. Vi behöver således lära oss att lära känna denna stämma inuti oss själva som bara vill oss väl. Den finns nämligen där inuti oss alla.

Till freds

När kan vi känna att vår inre röst vinner kampen över att vara mer högljudd än allting som finns där utanför? När vi lär oss att lokalisera detta, kan vi också lära oss hur vi ska göra för att låta oss bli mer självbestämmande. Ofta upptäcker vi att det är när vi är som mest avslappnade som den inre rösten som för vår egen talan överröstar de yttre omständigheterna. När vi är utan stress och när vi är själsligt tillfreds kommer även vår inre stämma att vara högljudd och övertygande.

Kanske fattar vi livsavgörande beslut vid dessa tillfällen. Beslut som för oss till platser där vi ska vara. Platser långt borta från det tidigare stressade livet. Dessa platser kan bestå i en flytt, de kan bestå i valet att avsluta en destruktiv relation, det kan handla om att våga ta modet till sig och byta jobb. Kanske den inre rösten till och med ger oss modet att börja studera trots att vi uppnått en ålder där vi känner att det är ”försent”. Kanske skriver vi plötsligt en roman? Kanske skaffar vi barn?

Våga lyssna!

Det finns mycket vackert som ligger och väntar i allas våra liv. Det handlar bara om att hitta sätten på vilka vi lyssnar till oss själva, för djupt därinne finns svaren vi behöver för att skapa ett bättre liv som levs i enlighet med den där rösten som behöver göra sig stark i relation till de yttre omständigheterna. Vi behöver inte ta tjänstledigt i flera månader för att bege oss till Santiago de Compostela eller Indien, vi behöver endast en liten, liten stund av att lyssna till vad som redan är besvarat längst inne i vår själ.

Visa delning
Göm delning